Centrum Ksztacenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "ELEKTRONIK"
ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra        tel. 068 4525100, 068 4525101, fax 0684525102
e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl
NIP: 973-10-59-550
Regon: 380785920
Dyrektor: Jarosaw Matujzo
Nasza strona WWW http://zseis.zgora.pl

 

Zespó Szkó Elektronicznych i Samochodowych jest miejsk jednostk organizacyjn na podstawie
§ 58 ust. 2 Statutu Miasta Zielona Góra Wycig z Rejestru Miejskich Jednostek Organizacyjnych
Status prawny: jednostka budetowa
Rok powstania: 1948

 

Uwagi, zmiany:
- uchwa nr LI/601/02 z dnia 29 stycznia 2002r. od 1 wrzenia 2002r. zespó otrzymuje now nazw Zespó Szkó Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze w zwizku z rozwizaniem Zespou Szkó Samochodowych,
- uchwa Rady Miasta nr LI/601/02/ z dnia 29 stycznia 2002r. szkoy ponadpodstawowe przeksztacone zostay w szkoy ponadgimnazjalne,
- uchwa Rady Miasta nr LVI/679/02 z dnia 25 czerwca 2002r. nadano Zespoowi statut projektów.