Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "ELEKTRONIK"
ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra        tel. 068 4525100, 068 4525101, fax 0684525102
e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl
NIP: 973-10-59-550
Regon: 380785920
Dyrektor: Stanisław Rogulski
Nasza strona WWW http://zseis.zgora.pl

 

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych jest miejską jednostką organizacyjną na podstawie
§ 58 ust. 2 Statutu Miasta Zielona Góra Wyciąg z Rejestru Miejskich Jednostek Organizacyjnych
Status prawny: jednostka budżetowa
Rok powstania: 1948

 

Uwagi, zmiany:
- uchwałą nr LI/601/02 z dnia 29 stycznia 2002r. od 1 września 2002r. zespół otrzymuje nową nazwę Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze w związku z rozwiązaniem Zespołu Szkół Samochodowych,
- uchwałą Rady Miasta nr LI/601/02/ z dnia 29 stycznia 2002r. szkoły ponadpodstawowe przekształcone zostały w szkoły ponadgimnazjalne,
- uchwałą Rady Miasta nr LVI/679/02 z dnia 25 czerwca 2002r. nadano Zespołowi statut projektów.