Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 

pobierz plik  

 

11.07.2013r.  Dostawa poczęstunku dla uczestników zajęć szkoleniowych w ramach  projektu „Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze” w ramach zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

 Ogłoszenie o zamówieniu  

SIWZ  

Załączniki do SIWZ - wersja do edycji

 

09.08.2013r.  OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp

 

12.08.2013r.  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY  na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp

 

23.09.2013r.  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
TRYB: nieograniczony

Zakup i dostawa  sprzętu komputerowego oraz innego sprzętu  na potrzeby projektu „ Elektronik Szkołą przyszłości” w ramach zadania współfinansowanego ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego  realizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

Status: rozstrzygnięty
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiający: Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
Finansowanie: Współfinansowane ze środków UE
Nr UZP:384978-2013

-Ogloszenie o zamówieniu  

-SIWZ ( PDF)                    

- Załaczniki do SIWZ nr 1 do nr 4 i nr 6-wersja edytowalna  

- Pytania i wyjaśnienia do SIWZ  (1) 

- Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (4.10.2013r.)

- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (7.10.2013r.)