1. Statut szkoły.

 

2. Regulamin biblioteki szkolnej.

 

3. Program wychowawczy szkoły

 

4. Program profilaktyki

 

5. Ocenianie zachowania uczniów

 

6. WSO

 

7. Raport z ewaluacji (program profilaktyczny szkoły) rok.2012.13

 

8.Raport z ewaluacji (funkcjonowanie szkoły w ¶rodowisku lokalnym) rok.2012.13

 

9.Sprawozdanie  dyrektora z nadzoru  rok.2012.13