1. Statut szkoły.

 

2. Branżowa Szkoła Zawodowa - uchwała Rady Miasta Zielona Góra

 

3. Raport z ewaluacji (program profilaktyczny szkoły) rok.2012.13

 

4.Raport z ewaluacji (funkcjonowanie szkoły w ¶rodowisku lokalnym) rok.2012.13

 

5.Sprawozdanie  dyrektora z nadzoru  rok.2012.13