WYKAZ OSÓB SPRAWUJĄCYCH FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

 

Jarosław Matujzo - dyrektor szkoły

Agnieszka Piątkowska -wicedyrektor: sprawy wychowawcze 
- komisje dyscyplinujące,
- olimpady przedmiotowe

Anna Ślugaj -wicedyrektor
-  rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
- organizacja bieżących zastępstw
- egzaminy zawodowe i maturalne

Mariusz Kmiećkowiak -wicedyrektor: sprawy zawodowe (specjalności elektroniczne i informatyczne),
- plany zajęć lekcyjnych i dyżurów nauczycieli, sporządzanie projektu arkusza organizacyjnego oraz jego aneksów,
- opieka techniczna nad serwerami szkolnymi,
- prowadzenie elektronicznego naboru;
- stypendia uczniów

Renata Zaurska-Skrzypczak - wicedyrektor d/s promocji szkoły i współpracy ze środowiskiem lokalnym.
- organizacja bieżących zastępstw
- dziennik elektroniczny
- dokumentacja szkolna

Zbigniew Liberski - wicedyrektor d/s szkolenia praktycznego

Andrzej Gazda  - wiceryktor d/s Branżowego Centrum Umiejętności nr 1 Informatyka i Programowanie

 

Wiesława Katolik - główna księgowa
- odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową szkoły

Tadeusz Chaja - kierownik gospodarczy
- odpowiada za sprawy gospodarcze szkoły

Barbara Nowak - sekretarz szkoły
- odpowiada za sprawy kadrowe i administracyjne

 

Inspektor ochrony danych:
Natalia Gmurek
e-mail: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl
tel: 880100339