WYKAZ OSÓB SPRAWUJĄCYCH FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

 

Stanisław Rogulski - dyrektor szkoły

Krystyna Komorowska -wicedyrektor: sprawy dydaktyczne i wychowawcze (egzaminy, ocenianie, promowanie, dokumentacja pedagogiczna,
- komisje dyscyplinujące,
- planowanie i organizacja egzaminów maturalnych

Roman Pikosz -wicedyrektor: sprawy zawodowe (specjalności mechaniczne i mechatroniczne)
- kierowanie praktykami studenckimi, rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
- organizacja bieżących zastępstw

Mariusz Kmiećkowiak -wicedyrektor: sprawy zawodowe (specjalności elektroniczne i informatyczne),
- plany zajęć lekcyjnych i dyżurów nauczycieli, sporządzanie projektu arkusza organizacyjnego oraz jego aneksów,
- opieka techniczna nad serwerami szkolnymi i siecią komputerową,
- prowadzenie elektronicznego naboru i strony szkolnego BIP-u,
- planowanie i organizacja egzaminów zawodowych dla klas technikum;
- stypendia uczniów

Renata Skrzypczak - wicedyrektor d/s promocji szkoły i współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Jarosław Matujzo - wicedyrektor d/s szkolenia praktycznego

 

Wiesława Katolik - główna księgowa
- odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową szkoły

Tadeusz Chaja - kierownik gospodarczy
- odpowiada za sprawy gospodarcze szkoły

Barbara Nowak - sekretarz szkoły
- odpowiada za sprawy kadrowe i administracyjne

Inspektor ochrony danych: Joanna Kowal
tel. 880 100 323
adres email: inspektor-jk@cuw.zielona-gora.pl