Udostępnianie danych zgodnie z instrukcj± kancelaryjn± z zastosowaniem Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133/883 ze zmianami), oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.Nr 40/271 ze zmianami)

 

rozmiar: 23480 bajtów
Typ pliku: application/pdf