Sprawozdania finansowe za rok 2023

Sprawozdania finansowe za rok 2023


Sprawozdania finansowe za rok 2022

 Sprawozdania finansowe za rok 2022

 

Sprawozdania finansowe za rok 2020

Sprawozdania finansowe za rok 2020

 

Sprawozdania finansowe za rok 2018

 

Inormacja dodatkowa  do bilansu za 2018

Bilans za rok 2018

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki