PROWADZONE REJESTRY, EWIDENCJE I ARCHIWA ORAZ SPOSOBY I ZASADY UDOSTPNIANIA
DANYCH W NICH ZAWARTYCH

Rejestry prowadzone w kadrach:
rejestr pracowników szkoy
rejestr nauczycieli
ewidencja obecnoci w pracy
rejestr wydawanych legitymacji subowych
ewidencja pieczci
rejestr wydawanych zawiadcze pracowniczych
ewidencja chorób zawodowych i wypadków przy pracy
rejestr wniosków o emerytury
rejestr zbiorów archiwalnych

 

Rejestry prowadzone w ksigowoci:
ewidencja finansowo - ksigowa
ewidencja rodków trwaych
ewidencja pac nauczycieli
ewidencja pac pracowników administracyjno - obsugowych
ewidencja zasików chorobowych nauczycieli i pracowników administracyjno - obsugowych
ewidencja systemu 'patnik'
ewidencja podatków
rejestr zawieranych umów
rejestr wydanych zawiadcze o wynagrodzeniu pracowników
rejestr pism przychodzcych
rejestr wystawionych faktur

 


Rejestry prowadzone przez specjalist BHP:

ewidencja wypadków pracowników
ewidencja wypadków uczniów

 

Rejestry prowadzone w sekretariacie szkoy:
rejestr wydanych zawiadcze uczniowskich
rejestr uchwa Rady Pedagogicznej
rejestr wydanych dokumentów uczniowskich
rejestr wydanych druków cisego zarachowania
rejestr wydanych uczniom wiadectw (koczcych, maturalnych)
rejestr wydanych legitymacji uczniowskich (oryginay, duplikaty)
dziennik korespondencyjny