WYKAZ OSÓB SPRAWUJCYCH FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

 

Stanisaw Rogulski - dyrektor szkoy

Krystyna Komorowska -wicedyrektor: sprawy dydaktyczne i wychowawcze (egzaminy, ocenianie, promowanie, dokumentacja pedagogiczna,
- komisje dyscyplinujce,
- planowanie i organizacja egzaminów maturalnych

Roman Pikosz -wicedyrektor: sprawy zawodowe (specjalnoci mechaniczne i mechatroniczne)
- kierowanie praktykami studenckimi, rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
- organizacja biecych zastpstw

Mariusz Kmiekowiak -wicedyrektor: sprawy zawodowe (specjalnoci elektroniczne i informatyczne),
- plany zaj lekcyjnych i dyurów nauczycieli, sporzdzanie projektu arkusza organizacyjnego oraz jego aneksów,
- opieka techniczna nad serwerami szkolnymi i sieci komputerow,
- prowadzenie elektronicznego naboru i strony szkolnego BIP-u,
- planowanie i organizacja egzaminów zawodowych dla klas technikum;
- stypendia uczniów

Renata Skrzypczak - wicedyrektor d/s promocji szkoy i wspópracy ze rodowiskiem lokalnym.

Jarosaw Matujzo - wicedyrektor d/s szkolenia praktycznego

 

Wiesawa Katolik - gówna ksigowa
- odpowiada za prawidow gospodark finansow szkoy

Tadeusz Chaja - kierownik gospodarczy
- odpowiada za sprawy gospodarcze szkoy

Barbara Nowak - sekretarz szkoy
- odpowiada za sprawy kadrowe i administracyjne

Inspektor ochrony danych: Joanna Kowal
tel. 880 100 323
adres email: inspektor-jk@cuw.zielona-gora.pl