WYKAZ OSÓB SPRAWUJCYCH FUNKCJE I ICH KOMPETENCJE

 

Jarosaw Matujzo - dyrektor szkoy

Agnieszka Pitkowska -wicedyrektor: sprawy wychowawcze 
- komisje dyscyplinujce,
- olimpady przedmiotowe

Anna lugaj -wicedyrektor
-  rozliczanie godzin ponadwymiarowych,
- organizacja biecych zastpstw
- egzaminy zawodowe i maturalne

Mariusz Kmiekowiak -wicedyrektor: sprawy zawodowe (specjalnoci elektroniczne i informatyczne),
- plany zaj lekcyjnych i dyurów nauczycieli, sporzdzanie projektu arkusza organizacyjnego oraz jego aneksów,
- opieka techniczna nad serwerami szkolnymi,
- prowadzenie elektronicznego naboru;
- stypendia uczniów

Renata Zaurska-Skrzypczak - wicedyrektor d/s promocji szkoy i wspópracy ze rodowiskiem lokalnym.
- organizacja biecych zastpstw
- dziennik elektroniczny
- dokumentacja szkolna

Zbigniew Liberski - wicedyrektor d/s szkolenia praktycznego

Andrzej Gazda  - wiceryktor d/s Branowego Centrum Umiejtnoci nr 1 Informatyka i Programowanie

 

Wiesawa Katolik - gówna ksigowa
- odpowiada za prawidow gospodark finansow szkoy

Tadeusz Chaja - kierownik gospodarczy
- odpowiada za sprawy gospodarcze szkoy

Barbara Nowak - sekretarz szkoy
- odpowiada za sprawy kadrowe i administracyjne

 

Inspektor ochrony danych:
Natalia Gmurek
e-mail: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl
tel: 880100339