Wniosek o udostpnienie informacji publicznej 

pobierz plik  

 

11.07.2013r.  Dostawa poczstunku dla uczestników zaj szkoleniowych w ramach  projektu „Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkó Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze” w ramach zadania wspófinansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego  realizowanego przez Zespó Szkó Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

 Ogoszenie o zamówieniu  

SIWZ  

Zaczniki do SIWZ - wersja do edycji

 

09.08.2013r.  OGOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp

 

12.08.2013r.  OGOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DOSTAWY  na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy pzp

 

23.09.2013r.  OGOSZENIE O ZAMÓWIENIU
TRYB: nieograniczony

Zakup i dostawa  sprztu komputerowego oraz innego sprztu  na potrzeby projektu „ Elektronik Szko przyszoci” w ramach zadania wspófinansowanego ze  rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego  realizowanego przez Zespó Szkó Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.

Status: rozstrzygnity
Rodzaj zamówienia: dostawy
Zamawiajcy: Zespó Szkó Elektronicznych i Samochodowych
Finansowanie: Wspófinansowane ze rodków UE
Nr UZP:384978-2013

-Ogloszenie o zamówieniu  

-SIWZ ( PDF)                    

- Zaaczniki do SIWZ nr 1 do nr 4 i nr 6-wersja edytowalna  

- Pytania i wyjanienia do SIWZ  (1) 

- Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (4.10.2013r.)

- Ogoszenie o udzieleniu zamówienia (7.10.2013r.)